top of page

СЕМЕР ВАТИ

първият български развъдник за Египетска Мау

SEMER WATY

Bulgaria's first Egyptian Mau cattery

Развъдник Семер Вати е регистриран към НФФе и ФИФе под номер BG-128 - първият и засега единствен развъдник за Египетска Мау в България. Cattery Semer Waty is registered in NFFe and FIFe with number BG-128 - the first and so far the only Egyptian Mau cattery in Bulgaria.

Екзотичният външен вид на Египетската Мау е само началото на магията на тази порода. Собствениците на Маута ги намират за уникални по много други начини освен тяхната поразителна петниста окраска и изразителни зелени очи. Тези котки имат изключителна интелигентност и висока привързаност към стопаните си. Въпреки че са опитомени, няколко качества са се запазили от предците им, като например гепардовата походка и отпусната кожа от хълбока до задния крак, която позволява на Мауто забележителна свобода на движенията, ловкост в извъртанията и скачането. 
Няма как да не се влюбите в авантюристичния им характер. Приятелски настроени са към всички членове на семейството, включително малки деца и други животни. Безстрашни и много любопитни, те са едни добри приятели. От тук идава и името на нашия развъдник. Семер Вати на древноегипетски означава именно добър приятел. 
Египетската Мау е котка, която обича вниманието. Тя непременно ще се чувства като равноправен член на семейството и ще очаква подобаващо отношение, а именно - много галене, гушкане и игра!
Като собственик на Египетска Мау вие вкарвате в дома си едно свещено животно, връзка между хората и боговете. Папируси и рисунки по стени показват домашни котки на петна още от 1550 г.пр.н.е., които освен че са били почитани като божества, са били и една неотменна част от всекидневния живот. Египетската Мау е една екзотична котка, която няма как да остане незабелязана.
Ако желаете да се присъедините към малцината избрани да притежават котката на фараоните днес, следете нашата страница за свободни котенца. Напишете ни съобщение или ни се обадете за по-подробна информация.
--------------------------
The exotic look of the Egyptian Mau is only the beginning of this breed's magic. Mau owners find them unique in many other ways apart from their stunning spotted pattern and expressive gooseberry green eyes. These cats are highly intelligent and very affectionate of their owners. Even though they are domesticated, several of their wild qualities are kept - the cheetah like gate and the loose flap of skin at the hind leg that allows them amazing freedom of movement, agility and jumping.
It is impossible not to fall in love with the Maus' adventurous character. The are friendly to all family members, including children and other animals. Fearless and curious the Egyptian Mau is one good friend. This is where the name of our cattery comes from. In the ancient Egyptian language "Semer Waty" means good friend. 
The Egyptian Mau loves attention! She or he will feel like an equal family member and will expect to be treated as such. This means plenty of caressing, cuddling and playing!
If you become an Egyptian Mau owner you will welcome into your home a sacred animal, a connection between people and God. Papyri and wall drawings show home cats with spots as early as 1550 B.C. which were not only honoured as gods, but also were an important part of every day life. The Egyptian Mau is an exotic cat that cannot stay unnoticed.
If you would like to be part of the few who own the pharaohs' cat today, follow our page to keep updated for available kittens. Write us a message or call for more information.

bottom of page